مشاهده فاکتور 

ردیف کالا نوع شستشو تعداد رنگ متراژ توضیحات قیمت